A3et

Erik Ejegod

Persondiagram

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Konge Svend Estridsen 1020 Gunhild Sveinsdatter

Partnere

Partner Fødselsdato Børn
Bodil Konge Knud Lavard

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1056
Død 1103

Slægtskabsrapport

Navn Art Fødselssted Fødselsdato Dødssted Dødsdato
Partner
Bodil Kvindelig partner eller ægtehustru
Børn
Konge Knud Lavard Søn 1096 1131
Forældre
Gunhild Sveinsdatter Moder
Konge Svend Estridsen Fader 1020 28.04.1074
Oldebørn
Valdemar II Sejr Oldesøn 1170 1241
Tipoldebørn
Konge Christoffer I Tipoldesøn 1219 1259
Tiptipoldebørn
Erik Klippinge Tiptipoldesøn 1249 1286
Tip3-oldebørn
Konge Christoffer II Tip3-oldesøn 1276 Lolland 02.08.1332
Tip4-oldebørn
Erik Christoffersen Løvenbalk Tip4-oldesøn
Tip5-oldebørn
Johan Eriksen Tip5-oldersøn
Niels Eriksen Banner Tip5-oldersøn
Margrethe Eriksdatter Løvenbalk Tip5-oldedatter 1322 1350
Niels Eriksen Løvenbalk Tip5-oldersøn Aunsbjerg Herregård Sjørslev, Aunsbjerg, Viborg, Danmark 1331 Aunsbjerg Herregård Sjørslev, Aunsbjerg, Viborg, Danmark 1377
Tip6-oldebørn
Anne Nielsdatter Banner Tip6-oldedatter Vinstrup 1475
Jens Nielsen Løvenbalk Tip6-oldesøn Aunsbjerg Herregård Sjørslev, Aunsbjerg, Viborg, Danmark 1344 Aunsbjerg Herregård Sjørslev, Aunsbjerg, Viborg, Danmark 1438
Fjern efterslægt
Anne Kaas 12th granddaughter
Ellen Jensdatter 8th granddaughter
Ellen Pedersdatter Skram 8th granddaughter
Erik Jensen 8th grandson Aunsbjerg Herregård Sjørslev, Aunsbjerg, Viborg, Danmark
Gjertrud Jensdatter 8th grandson
Jens Lauridsen Løvenbalk 10th grandson 29.04.1538
Jørgen Lauridsen Løvenbalk 10th grandson Tjele Gods, Viborg, Danmark 1532
Knud Lauridsen Løvenbalk 10th grandson Tjele Gods, Viborg, Danmark 1529
Maren Jensdatter 8th granddaughter Aunsbjerg Herregård Sjørslev, Aunsbjerg, Viborg, Danmark
Maren Lauridsdatter Løvenbalk 10th granddaughter Tjele Gods, Viborg, Danmark
Margrethe Jensdatter 8th granddaughter
Mogens Lauridsen Løvenbalk 10th grandson 1536
Svend / Jens Rød 12th grandson
Mogens Jensen Løvenbalk 8th grandson Aunsbjerg Herregård Sjørslev, Aunsbjerg, Viborg, Danmark 1400 Sjørslev, Aunsbjerg, Viborg, Danmark 1441
Laurids Mogensen Løvenbalk 9th grandson Aunsbjerg Herregård Sjørslev, Aunsbjerg, Viborg, Danmark 1454 Tjele Gods, Viborg, Danmark 1500
Jens Nielsen Kaas 9th grandson 1477 Taarupgaard 1519
Thøger Jensen Løvenbalk Broder Thøger 11th grandson Tjele Gods, Viborg, Danmark 1490 1542
Niels Jensen Kaas 10th grandson 1505 1534
Bjørn Kaas 11th grandson Staarup Hovedgaard 1518 Bygholm 26.03.1581
Peder Thøgersen Løvenbalk 12th grandson Viborg, Viborg, Danmark 1532 03.05.1595
Else Pedersdatter 13th granddaughter 1559 1591
Else Pedersdatter Løvenbalk 13th granddaughter Viborg, Viborg, Danmark 1559
Birthe Mouridsdatter 13th granddaughter 1565 1600
Thøger Jacobsen Holm 14th grandson Viborg, Viborg, Danmark 1579 Ramme, Ringsted, Danmark 1630
Peder Jacobsen Holm 14th grandson 1585 1639
Anne Jensdatter 14th granddaughter 1586 1649
Jacob Jacobsen Holm 14th grandson Viborg, Viborg, Danmark 1587 Nykøbing, Lodderuo, Viborg, Danmark 1663
Kirsten Jacobsen Holm 14th granddaughter Viborg, Viborg, Danmark 1590 1653
Else Jacobsen Holm 14th granddaughter Viborg, Viborg, Danmark 1591
Bedsteforældre
Estrid Svendsdatter Bedstemoder
Ulf Jarl Bedstefader 1026
Oldeforældre
Gunhild af Polen Oldemoder
Svend Tveskæg Oldefader Jellinge 960 England 1014
Tipoldeforældre
Harald Blåtand Tipoldefader 986
Mieszko I af Poland Tipoldefader
Vendisk princesse Tove Tipoldemoder
Tiptipoldeforældre
Mistovoid Tiptipoldefader
Thyra Danebod Tiptipoldemoder
Gorm den Gamle Tiptipoldefader 936 958
Tip3-oldeforældre
Æthelred of Wessex Tip3-oldefader
Gorka Tip3-oldemoder
Knud I Hardeknud Tip3-oldefader
Siemomysł Tip3-oldefader
Tip4-oldeforældre
Æthelwulf of Wessex Tip4-oldefader
Lestek Tip4-oldefader
Svein Tip4-oldefader
Queen Osburga Tip4-oldemoder 839 854
Tip5-oldeforældre
King Egbert of Wessex Tip5-oldefader
Oslac Tip5-oldefader
Sigurd Orm-i-øje Tip5-oldefader
Fjerne forfædre
Álfhildr Gandálfsdóttir 8th great grandmother
Aslaug 7th great grandmother
Brynhilde 8th great grandmother
Ealhmund of Kent 7th great grandfather
Sigurd 8th great grandfather
Ragnar Lodbrog 7th great grandfather 795
Sigurd Hring 8th great grandfather 867
Svigersønner & -døtre
Ingeborg af Novgorod Svigerdatter 18.1.1122
Grandonkler & grandtanter
Estrid Svendsdatter Grandtante
Svend Estridsens Mor Grandtante
Harald II Grandonkel 889 1018
Knud den Store Grandonkel 995 12.11.1035
Grand3-onkler & -tanter
Gundhild Kongemor Grand3-tante
Knud Danaast Grand3-onkel
Toke Gormsen Grand3-onkel
Grand5-onkler & -tanter
King Alfred the great Grand5-onkel
King of Kent Æthelstan Grand5-onkel
Andre slægtninge
Eadgifu Tip4-oldeforældres oldedatter
Eadgyth Tip4-oldeforældres oldedatter
Eadhild of England Tip4-oldeforældres oldedatter
Guldharald Grand2-halvonkel
Gunhilda of Denmark Halvtante
Harold Harefoot Halvonkel
King Edward the Elder Grand4-halvonkel
Ragnall ua Ímair 2nd cousin 6 times removed up (m)
Sitric Cáech Sihtric una Imair 2nd cousin 6 times removed up (m)
Svein Knutsson Halvonkel
Unknown 1st cousin 7 times removed up (m)
Otto I, Duke of Carinthia Tip4-oldeforældres tiptipoldesøn 848
Gisela af Frankrig Tip4-oldeforældres tiptipoldedatter 911
Ludvig IV Tip4-oldeforældres tipoldesøn 10.09.0920 30.09.0954
Liutgarde of Saxony Tip4-oldeforældres tipoldedatter 931 18.11.953
Mathilde af Frankrig Tip4-oldeforældres tiptipoldedatter 943 981
Knud III Hardeknud Halvonkel 1018 8.6.1042
Børnebørn
Anne Joachimsdatter Flemming 9th granddaughter-in-law
Dronning Margrethe Sambria af Pommeren Tipoldesvigerdatter
Else Svendsdatter Udson 8th granddaughter-in-law
Erik Skram 10th grandson-in-law
Maria Nielsdatter Arctand 14th granddaughter-in-law
Søren Christensen Bhie 14th granddaughter-in-law Ingstrup, Hjørring, Danmark
Thomas Christensen Mumme 14th grandson-in-law
Ukendt Tip6-oldesvigerdatter
Konge Valdemar I den Store Monomakh Sønne-/dattersøn 14.1.1131 12.5.1182
Dronning Sofia af Minsk Datter-/Sønnesøns ægtefælle 1140 05.05.1198
Anne Pedersdatter 11th granddaughter-in-law 1510
Jacob Jensen Holm 13th grandson-in-law Viborg, Viborg, Danmark 1543 Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg, Danmark 29.04.1609
Mette Christoffersdatter Bang 14th granddaughter-in-law Skyum, Thisted, Danmark 1565

Notater

Erik Ejegod var Danmarks konge fra 1095-1103. Han oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret.
Erik Ejegod er den fjerde af Svend Estridsens sønner som opnår at blive konge i Danmark. Han vælges til konge i 1095 efter broderen Oluf 1. Hungers død. Erik Ejegod er ved sin broder Knuds side, da denne dræbes i Odense. I begyndelsen af sin regeringstid har han nok at gøre med at bekæmpe venderne i Nordtyskland. Dette folkeslag trænges af germanerne, der er i færd med at kolonisere den østlige del af Tyskland, og venderne slår sig på plyndringer i den sydlige del af Danmark. Det lykkes Erik at erobre vendernes vigtigste base, Rügen, og han indsætter sin søstersøn Henrik som vendernes fyrste.
Erik Ejegod genoptager de tidligere kongers indsats for at løsrive den danske kirke fra ærkebispedømmet Hamborg-Bremen, og i 1103 lykkedes det ham med pavens velsignelse at oprette et selvstændigt dansk ærkebispesæde i Lund. Asser, som Oluf har udnævnt til biskop i Lund, bliver Nordens første ærkebiskop. Ved samme lejlighed udvirker han at broderen, Knud den Hellige, bliver helgenkåret.
Erik beslutter i 1103 at drage på pilgrimsfærd til Jerusalem, som i 1099 under det første korstog er tilbageerobret fra muslimernes besættelse. Erik rejser med sit store følge over Novgorod i Rusland, og han besøger kejseren af det byzantinske rige i Konstantinopel (Miklagård) med hans garde af nordiske 'væringer'. Han nåede dog aldrig frem, men dør på Cypern - vistnok ved Paphos, hvor han bliver begravet. Hans dronning, Bodil, fortsætter til Det hellige Land, hvor hun skal være død af sygdom på Oliebjerget. De efterlader sønnen Knud Lavard og Harald Kesja. Erik Ejegod når dog under sin rejse at sende forskellige relikvier til hhv. Roskilde og Lund, men også fødebyen Slangerup tilsender han relikvier, eftersigende en splint af Kristi kors og en splint af den hellige Niels´(Nikolais) ben. Det siges endvidere, at han også bød, at der opførtes en vældig kirke på hans fødested i Slangerup. Denne kirke var på sit opførelsestidspunkt Nordens største stenkirke. Kirken blev nedrevet efter reformationen, men apsis blev stående til langt op i det 17. årh., da fortællingen jo sagde, at netop her fødtes denne vældige konge. Ruinerne af kirken er blevet udgravet flere gange, senest i 1996.

Medier

Billeder

200px-Knut_Lavard.jpg

Historie

Dato Alder Begivenhed Kategori
999 - 1139 (-57.0) - 83.1 Normannisk erobring af Syditalien og Sicilien Krige
1066 10.0 Normannisk erobring af England Storbritannien
1079 23.0 Slaget ved Cabra Spanien
1081 25.0 El Cid landsforvises Spanien
1096 - 1099 40.0 - 43.0 Første korstog Verden