A3et

Childerik I

Persondiagram

Partnere

Partner Fødselsdato Børn
Bassina af Thüringen 400 Konge Clodewig I

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 437
Død 481

Slægtskabsrapport

Navn Art Fødselssted Fødselsdato Dødssted Dødsdato
Partner
Bassina af Thüringen Kvindelig partner eller ægtehustru 400 438
Børn
Konge Clodewig I Søn Tournai 466 Paris 511
Børnebørn
Teuderich iI Sønne-/dattersøn 534
Oldebørn
Ukendt Oldesøn
Tipoldebørn
Teudebald Tipoldesøn 555
Tiptipoldebørn
Grimoald Tiptipoldesøn 616 656
Tip3-oldebørn
Itta Tip3-oldedatter 592 652
Tip4-oldebørn
Begga Tip4-oldedatter 615 Ardenne 17.12.0693
Tip5-oldebørn
Pipin of Herstal Tip5-oldersøn 635 16.12.0714
Tip6-oldebørn
Karl Martell Tip6-oldesøn Herstal, Belgien 714 Quierzy-sur-Oise 741
Fjern efterslægt
Pipin III Den yngre 8th grandson Jupille 714 Paris, Frankrig 768
Karl den Store Carlemange 9th grandson 724 814
Konge Ludvig I Den Fromme 10th grandson 778 840
Karl II Den Skallede 11th grandson 823 877
Ludvig II Den Stammende 12th grandson 846 879
Karl Charles III 13th grandson 879 929
Ludvig IV 14th grandson 10.09.0920 30.09.0954

Notater

Childerik 1. (*436/437 †482) var konge over de saliske franker. Rollen som tidlig merovingisk hersker overtog han i 457/458. Han var far til Klodevig 1. og var muligvis søn af sin forgænger Merovech. Han havde fået tildelt området omkring Tournai mod at hjælpe med forsvaret af det vestromerske rige, og han brugte det som base for sine krigstogter.
Childerik besejrede vestgoterne, som var i gang med at trænge frem langs Loire i nogle kampe ved Orléans omkring 463. Her kæmpede han sammen med den romerske general Aegidius, som var stationeret ved Soissons. Efter Aegidius' død sluttede han sig til Paul af Angers, og de besejrede goterne på et fælles togt. Odovaker angreb Angers, men blev besejret af Childerik den følgende dag i et slag, hvor Paul døde, og som endte med at Childerik indtog byen. Derpå forfulgte Childerik en saksisk bande til øerne ved Loires munding, hvor han tilintetgjorde den. Ifølge Gregor av Tours allierede Childerik sig derpå med Odovaker i et krigstogt mod nogle alemanner, som forsøgte at invadere Italien.

Disse er de eneste kendsgerninger, som kendes om Childerik, og de er endda ikke helt pålidelige. De sagnagtige beretninger om hans senere liv stammer alle fra Gregor af Tours' Historia Francorum. Han fortæller, hvordan Childerik blev fordrevet af sine egne franker, efter at han havde taget deres kvinder. Videre om hans otteårige ophold i Thüringen hos kong Basin og dronning Basina. Om hans tilbagevenden efter at hans tjener havde sendt ham en halv guldmønt som tegn på, at han trygt kunne gøre det. Og endelig om hans kommende hustru, dronning Basinas, ankomst til Tournai.
Efter det vestromerske riges fald i 476 så Childerik sig tydeligvis som løst fra alle forpligtelser overfor Rom og betragtede landet omkring Tournai som sin personlige ejendom. Han døde i 481 i sin hjemby og overlod tronen til sin søn, Klodevig 1.
[redigér]Childerik 1.s grav

Fundet af Childeriks grav blev gjort den 27. maj 1653 af en døvstum murer, Adrien Quinquin, som var i gang med at restaurere én af sidebygningerne til Sankt Brices kirke i Tournai. Ét af de mest interessante fund i graven var Childeriks gyldne signet, som viste hans hoved og påskriften Childerici regis (= "Kong Childerik"). Den tidligste beskrivelse af fundet findes i et værk af Chiflet med titlen Anastasis Childerici = "Childeriks genopstandelse", der blev udgivet af Plantin i Antwerpen i 1655. De forskellige fundstykker blev sendt til det østrigske skatkammer i Wien af den spanske generalguvernør for Nederlandene. I 1664 forærede kejser Leopold 1. dem nådigt til den franske kong Ludvig 14. I Paris blev fundene opbevaret i Bibliothèque Royale indtil natten mellem den 5. og 6. november 1831, da de fleste blev stjålet sammen med andre værdifulde genstande. Tyven blev forfulgt af politiet, og han kastede tyvekosterne i Seinen. De fleste blev fisket op igen, men Childeriks signet var tabt for altid.

Dynasty: Merovingian
Title: King Of The Salian Franks (Roi Des Francs Saliens)
Born: 437
Reigned: 457 - 481
Succession: Son Of Merovech
Died: 481

Biography:

Childeric I (c. 440 – c. 481) was the Merovingian king of the Salian Franks from 457 until his death, and the father of Clovis.
He succeeded his father Merovech as king, traditionally in 457 or 458. With his Frankish warband he was established with his capital at Tournai, on lands which he had received as a foederatus of the Romans, and for some time he kept the peace with his allies.
In about 463 in Orléans, in conjunction with the Roman General Aegidius, who was based in Soissons, he defeated the Visigoths, who hoped to extend their dominion along the banks of the Loire River. After the death of Aegidius, he first assisted Comes ("count") Paul of Angers, together with a mixed band of Gallo-Romans and Franks, in defeating the Goths and taking booty. Odoacer reached Angers but Childeric arrived the next day and a battle ensued. Count Paul was killed and Childeric took the city. Childeric, having delivered Angers, followed a Saxon warband to the islands on the Atlantic mouth of the Loire, and massacred them there. In a change of alliances, he also joined forces with Odoacer, according to Gregory of Tours, to stop a band of the Alamanni who wished to invade Italy.
The stories of his expulsion by the Franks, whose women he was taking; of his eight-year stay in Thuringia with King Basin and his wife Basina; of his return when a faithful servant advised him that he could safely do so by sending to him half of a piece of gold which he had broken with him; and of the arrival in Tournai of Queen Basina, whom he married, come from Gregory of Tours' Libri Historiarum (Book ii.12).
He died in 481 and was buried in Tournai, leaving a son, Clovis, afterwards king of the Franks.

Childeric's tomb was discovered in 1653 (May 27) by a mason doing repairs in the church of Saint-Brice in Tournai, a city in modern Belgium. Numerous precious objects were found, including a richly ornamented sword, a torse-like bracelet, jewels of gold and garnet cloisonné, gold coins, a gold bull's head and a ring with the inscription CHILDERICI REGIS ("of Childeric the king"), which identified the tomb. Some 300 golden bees were also found. Archduke Leopold William, governor of the Southern Netherlands (today's Belgium), had the find published in Latin. The treasure went first to the Habsburgs in Vienna, then as a gift to Louis XIV, who was not impressed with the treasure and stored it in the royal library, which became the Bibliothèque Nationale de France during the Revolution. Napoleon was more impressed with Childeric's bees and when he was looking for a heraldic symbol to trump the Bourbon fleur-de-lys. he settled on Childeric's bees as symbols of the French Empire.
On the night of November 5–6, 1831, the treasure of Childeric was among 80 kilos of treasure stolen from the Library and melted down for the gold. A few pieces were retrieved from where they had been hidden in the Seine, including two of the bees. The record of the treasure, however, now exists only in the fine engravings made at the time of its discovery and in some reproductions made for the Habsburgs.

Medier

Billeder

Historie

Dato Alder Begivenhed Kategori
476 39.0 Enden på Det vestromerske Rige Italien