A3et

Statistik

Personer

Personer ialt 4245
Hankøn 2265
Hunkøn 1980
Person med ukendt køn 0
Personbegivenheder 5983

Familier

Familier ialt 1616
Gifte familier 674
Skilte familier 3
Familiebegivenheder 683

Tid & Dato

Tidligste dato 06.09.08
Seneste dato 5.51991

Statistikdiagrammer

Personernes alder

Person’s age

Levende personers alder

Living person’s age

Antal børn pr. familie

Children per family

Fødselsår

Year of birth

Dødsår

Year of death

Fødselsmåned

Month of birth

Dødsmåned

Month of death

Vielsesmåned

Month of marriage

Alder ved vielse

Age at marriage

Alder ved skilsmisse

Age at divorce

Forældrenes alder ved barnets fødsel

Parents’ age at children’s birth

Barnets alder ved forældrenes død

Children’s age at parents’ death

Personens alder ved partners død

Person’s age at partner’s death

Antal år mellem vielse og barnefødsel

Years between marriage and child’s birth

Navnefordeling

Name Distribution

Fødested

Place of birth

Fødeland

Country of birth

Begivenheds- / Faktatyper

Event & Fact types